Yükleniyor...
Yukleniyor

Yükleniyor

30 NOLU (COVID-19) DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

Gündem

4 ay önce yayınlandı.

Bu haberi arkadaşlarınla hemen paylaş!

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında, COVID-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesiyle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiş, ilgili genelgeye istinaden tüm bu hususlar İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlarımızla uygulamaya geçirilmiştir.

 

 1. Milli Eğitim Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30-12.50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın ( LGS ) iki oturum halinde gerçekleştirileceği, bu çerçevede; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların tüm il ve ilçelerde hayata geçirilmesinin sağlanacağı İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilmiştir. Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığının 02.06.2021 tarih 9069 sayılı ve “Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri” konulu yazısına istinaden;
 1. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,
 2. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin Belediyelerce alınmasına,
 3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
 4. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilmesine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına,
 5. Kaymakamlarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri nin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınmasının ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,

 

 1. İçişleri Bakanlığının 02.06.2021 tarih 9070 sayılı “6 Haziran’da Yapılacak Seçimler” konulu yazısı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tarih ve 133681 sayılı yazısı ve ekinde belirtilen muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde;
 • Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri,
 • Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri,
 • İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak, kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerektiği bildirilmiştir. Bu kapsamda;

Kaymakamlarca;

 1. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ivedilikle alınmasına,
 2. 6 Haziran 2021 Pazar günü muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması/alınmasına,

 

 1. İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ile sinema salonlarının 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren belirlenen çerçevede faaliyet gösterebilecekleri hükmünün Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarihli “Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021’e Ertelenmesi” konulu yazısına istinaden;

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesine, 

 

 1. Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi, Pamukkale İlçesi Tekke Mahallesi ve Kale İlçesi Doğan Mahallesi Mezarlık Yer Seçimleri;

19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmelik gereğince aşağıdaki 22.04.2021 tarihli Mezarlık Yer Seçimi raporları tanzim edilmiştir.

PAMUKKALE CANKURTARAN MAHALLESİ MEZARLIK YER SEÇİMİ RAPORU

 

            Pamukkale Kaymakamlığı’nın 06.04.2021 tarih ve E-52748392-000-813 sayılı yazıları gereğince; Denizli İlinde, Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesindeki tapunun 7301 ada, 1 nolu parseldeki 13804,49 m2 lik niteliği mera olan arazinin Cankurtaran Mahallesinin Mezarlık alanı olarak tespit edilmesi amacıyla; 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 07.01.2021 tarih ve E.85 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan Mezarlık Yer Seçimi Komisyonunun mahallinde yapmış olduğu inceleme ve kontrol sonucunda;  

            1- Yapılacak olan mezarlık alanının çevresinde; kuzey yönünde orman, güney yönünde orman, doğu yönünde yol, batı yönünde orman bulunmaktadır.

2- Yapılacak olan mezarlık alanının 250 metre çevresinde herhangi bir doğal kaynak ve içme- kullanma suyu bulunmamaktadır.

3- Yapılacak olan mezarlık alanının ulaşımı uygundur.

4- Yapılacak olan mezarlık alanının en yakın meskene uzaklığı 325 metre, en yakın binaya 125 metre mesafede bulunmaktadır.   

5- Yapılacak olan mezarlık alanı az eğimli arazidir.

6- Yapılacak olan mezarlık alanının hâkim rüzgar yönü kuzey batı yönünde ve yıllık yağış miktarı 569,3 mm. dir.

7- Yapılacak olan mezarlık alanının yer altı su seviyesi derindedir.

8- Yapılacak olan mezarlık alanı jeolojik birim olarak defin işlemine uygundur.

9- Taşınmaz mera vasıflı olduğundan 4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

            Söz konusu alanın, mezarlık yapılmasında toplum ve çevre sağlığı yönünden bir sakınca olmadığını bildirir rapordur. 22.04.2021

PAMUKKALE TEKKE MAHALLESİ MEZARLIK YER SEÇİMİ RAPORU

 

            Pamukkale Kaymakamlığı’nın 05.04.2021 tarih ve E-23323497-622.03-15787 sayılı yazıları gereğince; Denizli İlinde, Pamukkale İlçesi, Tekke Mahallesindeki mevcut mezarlık alanında yer kalmadığından aynı mahalle sınırları içerisinde mevcut mezarlığa bitişik niteliği “orman” olan 15.806,03 m2 lik alan ile niteliği “tescil harici alan” olan 11.842,41 m2 lik arazinin Cankurtaran Mahallesinin Mezarlık alanı olarak tespit edilmesi amacıyla; 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 07.01.2021 tarih ve E.85 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan Mezarlık Yer Seçimi Komisyonunun mahallinde yapmış olduğu inceleme ve kontrol sonucunda;  

            1- Yapılacak olan mezarlık alanının çevresinde; kuzey yönünde tescil dışı alan, güney yönünde mevcut mezarlık alanı, doğu yönünde tescil dışı alan, batı yönünde tarım arazisi bulunmaktadır.

2- Yapılacak olan mezarlık alanının 250 metre çevresinde herhangi bir doğal kaynak ve içme- kullanma suyu bulunmamaktadır.

4- Yapılacak olan mezarlık alanının en yakın meskene uzaklığı takriben 170 metre mesafede bulunmaktadır.   

3- Yapılacak olan mezarlık alanının ulaşımı uygundur.

5- Yapılacak olan mezarlık alanı yüksek eğimli arazidir.

6- Yapılacak olan mezarlık alanının hâkim rüzgar yönü kuzey batı ve yıllık yağış miktarı 569,3 mm. dir.

7- Yapılacak olan mezarlık alanının yer altı su seviyesi derindedir.

8- Yapılacak olan mezarlık alanı jeolojik birim olarak defin işlemine uygundur.

9- Orman vasıflı taşınmaz için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Tescil Harici taşınmaz için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği ve 4342 sayılı Mera Kanunu gereği görüş alınması gerekir.

            Söz konusu alanın, mezarlık yapılmasında toplum ve çevre sağlığı yönünden bir sakınca olmadığını bildirir rapordur. 22.04.2021

KALE DOĞAN MAHALLESİ MEZARLIK YER SEÇİMİ RAPORU

 

            Kale Kaymakamlığı’nın 12.04.2021 tarih ve E-50672741-622.03-244 sayılı yazıları gereğince; Denizli İlinde, Kale İlçesi, Doğan Mahallesindeki mevcut mezarlık alanında yer kalmadığından aynı mahalle sınırları içerisinde bulunan tapunun 124 ada, 19 nolu parseldeki 18341,94 m2 lik niteliği “orman” olan arazinin Doğan Mahallesinin Mezarlık alanı olarak tespit edilmesi amacıyla; 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 07.01.2021 tarih ve E.85 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan Mezarlık Yer Seçimi Komisyonunun mahallinde yapmış olduğu inceleme ve kontrol sonucunda;           

            1- Yapılacak olan mezarlık alanının çevresinde; kuzey batı yönünde yol+tarım arazisi, kuzey doğu yönünde tarım arazisi, güney yönünde tarım arazisi, doğu yönünde tarım arazisi bulunmaktadır.

2- Yapılacak olan mezarlık alanının 250 metre çevresinde herhangi bir doğal kaynak ve içme- kullanma suyu bulunmamaktadır.

3- Yapılacak olan mezarlık alanının ulaşımı uygundur.

4- Yapılacak olan mezarlık alanının en yakın meskene uzaklığı takriben 600 metre mesafede bulunmaktadır.   

5- Yapılacak olan mezarlık alanı az eğimli arazidir.

6- Yapılacak olan mezarlık alanının hâkim rüzgar yönü Kuzeydoğu ve yıllık yağış miktarı 755,92 mm. dir.

7- Yapılacak olan mezarlık alanının, yer altı su seviyesi derindedir.

8- Yapılacak olan mezarlık alanı jeolojik birim olarak defin işlemine uygundur.

9- Taşınmaz Orman Vasıflı olduğundan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.         

Söz konusu alanın, mezarlık yapılmasında toplum ve çevre sağlığı yönünden bir sakınca olmadığını bildirir rapordur. 22.04.2021

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

 

Kaynak http://www.denizli.gov.tr/30-nolu-covid-19-denizli-il-umumi-hifzissihha-meclis-karari1
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
 • Spor Toto Süper Lig
 • Tff 1 Lig
Takımlar O G B M A Y Av P
Fenerbahçe 7 5 1 1 10 5 5 16
Trabzonspor 7 4 3 0 14 7 7 15
Altay 7 5 0 2 14 9 5 15
Beşiktaş 7 4 2 1 14 7 7 14
Hatayspor 7 4 1 2 14 6 8 13
Konyaspor 7 3 4 0 11 7 4 13
Alanyaspor 7 4 1 2 7 10 -3 13
Kayserispor 7 3 2 2 9 7 2 11
Fatih Karagümrük 7 3 2 2 11 10 1 11
Galatasaray 7 3 2 2 10 10 0 11
Sivasspor 7 2 3 2 10 7 3 9
Adana Demirspor 7 2 3 2 12 11 1 9
Antalyaspor 7 2 2 3 7 10 -3 8
Gaziantep FK 7 2 2 3 6 10 -4 8
Başakşehir FK 7 2 0 5 7 7 0 6
Kasımpaşa 7 1 3 3 7 10 -3 6
Yeni Malatyaspor 7 2 0 5 7 14 -7 6
Göztepe 7 1 2 4 7 11 -4 5
menuh Hava Durumu

guclumanset.com © Copyright Tüm Hakları Saklıdır

Güçlü Manşet